Primăria Dumbrăveni județul Suceava

ANUNT - H O T A R A R E PRIVIND MĂSURILE DE PREVENIRE ŞI CONTROL A INFECŢIILOR APLICABILE PE DURATA STĂRII DE ALERTĂ

 

 

 

JUDEȚUL SUCEAVA

COMUNA DUMBRĂVENI,

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

    

 

Având în vedere Hotărârea nr. 24 din 14.05.2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel naţional şi a măsurilor de prevenire şi control a infecţiilor, în contextul situaţiei epidemiologice generate de virusul SARSCoV-2  emite prezenta

 

H  O  T  A  R  A  R  E

PRIVIND MĂSURILE  DE PREVENIRE ŞI CONTROL A INFECŢIILOR APLICABILE PE DURATA STĂRII DE ALERTĂ

 

- Începând cu data de 15.05.2020, în spaţiile comerciale, mijloacele de transport în comun, la locul de muncă şi în alte spaţii închise se instituie obligativitatea purtării măştii, astfel încât nasul şi gura să fie acoperite.

- Instituţiile şi autorităţile publice, precum şi operatorii economici publici şi privaţi, au obligaţia organizării activităţii, astfel încât munca să se desfăşoare de la domiciliul angajaţilor, iar dacă activitatea desfăşurată nu permite acest lucru, să ia măsuri pentru:

-a) asigurarea triajului epidemiologic constând în controlul temperaturii personalului propriu şi vizitatorilor, la punctele de control-acces în incinte;

-b) dezinfectarea obligatorie a mâinilor înaintea intrării în spaţiile de lucru;

-c) respectarea regulilor privind desfăşurarea activităţii în birourile cu spaţii comune (open space)

- Instituţiile publice şi operatorii economici care desfăşoară activităţi comerciale/de lucru cu publicul ce implică accesul persoanelor în interiorul clădirilor, iau măsuri pentru organizarea activităţii, astfel:

-a) accesul trebuie să fie organizat astfel încât să fie asigurată o suprafaţă minimă de 4 mp pentru fiecare client/persoană şi o distanţă minimă de 2 m între oricare două persoane apropiate;

- b) să nu permită accesul persoanelor a căror temperatură corporală, măsurată la intrarea în incintă, depăşeşte 37,30C;

-c) să asigure dezinfectarea suprafeţelor expuse şi evitarea aglomerării de persoane, în special în zonele caselor de marcat/ghişeelor.

- Pentru prevenirea răspândirii infecţiilor cu SARS-CoV-2, sunt interzise organizarea şi desfăşurarea de mitinguri, demonstraţii, concerte sau orice întruniri în spaţii deschise, precum şi de activităţi culturale, ştiinţifice, artistice, sportive, de divertisment, jocuri de noroc, activităţi de fitness, activităţi în piscine şi de tratament balnear desfăşurate în spaţii închise.

 - Sunt exceptate:

- activităţile organizate de SLUJITORII CULTELOR RELIGIOASE, cu participarea publicului, care se desfăşoară doar în exteriorul lăcaşurilor de cult, precum şi practicile şi ritualurile cu caracter privat în interiorul lăcaşurilor de cult (cu participarea a maxim 16 persoane) se realizează cu respectarea măsurilor de prevenire şi protecţie stabilite(distanţă minimă de 2 m între oricare două persoane apropiate,purtarea mastilor si manusilor de protectie,igiena,s.a.m.d.);

-Slujbele religioase desfăşurate în spaţii publice, în exteriorul lăcaşurilor de cult, nu sunt considerate adunări publice;

 - activităţile recreativ-sportive în aer liber, precum ciclismul, drumeţiile, alergarea, canotajul, alpinismul, vânătoarea, pescuitul şi altele asemenea, care se desfăşoară cu participarea a cel mult 3 persoane care nu locuiesc împreună.

-este suspendată temporar activitatea de servire şi consum al produselor în spaţiile comune de servire a mesei din interiorul restaurantelor, hotelurilor, motelurilor, pensiunilor, cafenelelor sau altor localuri publice, cât şi la terasele din exteriorul acestor locaţii.

- Sunt exceptate activităţile de preparare a hranei, cât şi de comercializare a produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice, care nu presupun rămânerea clienţilor în spaţiile destinate acestui scop, precum cele de tip “drivein”, “room-service”, livrare la client, “take-away” etc.

- Se instituie obligativitatea menţinerii funcţionării centrelor rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă a persoanelor vârstnice, centrelor rezidenţiale pentru copii şi adulţi, cu şi fără dizabilităţi, precum şi pentru alte categorii vulnerabile şi impunerea unor condiţii de izolare a personalului pe perioada prezenţei la serviciu.

-In cadrul Unitatii de Asistenta de Asistenta Medico-Sociala preavizul pentru concedierea colectiva pe o perioada determinata curge de la data expirarii starii de alerta .  

Începând cu data de 15.05.2020, este permisă circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, în interiorul localităților, cu respectarea măsurilor deprevenire a răspândirii infecției și evitarea formării grupurilor pietonale mai mari de 3 persoane care nu aparțin aceleiași familii.

Se instituie interdicția deplasării persoanelor în afara localității/zonei metropolitane cu următoarele excepții:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

b) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;

c) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;

d) deplasarea pentru comercializarea de produse agroalimentare de către producătorii agricoli;

e) deplasarea pentru îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate sau eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi;

f) deplasarea pentru participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;

g) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei rude/afin sau persoană aflată în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie;

h) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;

i) deplasarea pentru activități recreativ-sportive individuale desfășurate în aer liber (ciclism, drumeție, alergare, canotaj, alpinism, vânătoare, pescuit și altele)

cu participarea a cel mult 3 persoane.

j) deplasarea pentru participarea la evenimente familiale, cu un număr limitat de persoane și respectarea regulilor de distanțare socială;

k) deplasarea pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea dedomiciliu.

La solicitarea instituțiilor abilitate cu exercitarea controlului respectării măsurilor stabilite pe timpul stării de alertă, situaţiile exceptate se justifică prin DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE.

 

- Se menține măsura suspendării cursurilor din toate unitățile și instituțiile de învățământ până la finalul anului școlar.

-Se permite desfășurarea, după data de 02.06.2020, a unor activități de pregătire, pe o perioadă de 2 săptămâni, pentru elevii claselor terminale (a 8-a, a 12- a și a 13-a) prin mijloace electronice, precum și pentru organizarea examenelor naționale în condițiile respectării măsurilor de prevenire.

 

 

      PRESEDINTE                                                                 SECRETAR GENERAL,

   IOAN PAVAL                                                                     MIHAI CHIRIAC

 

 

 

 

 

Dumbraveni,15.mai.2020

Nr.6