Primăria Dumbrăveni județul Suceava

ANUNT LICITATIE

Primaria comunei Dumbraveni, organizeaza licitaţia publică cu strigare pentru concesionarea unui teren în suprafață de 10.000 mp, situat în extravilanul Comunei Dumbrăveni, bun ce aparține domeniului privat al Comunei Dumbrăveni - C.F. nr. 34351 din Cartea Funciară a comunei Dumbrăveni, cu destinație de activități de producție, conform O.U.G. nr. 57/2019 și H.C.L. nr. 20/06.08.2020. Inscrierea la licitatie si depunerea documentelor de participare se face pana cel tarziu la data de 30.09.2020, ora 16,00 la Registratura Primariei Dumbraveni, Calea Națională, Nr. 1.789. Sedinţa publică de deschidere a ofertelor si a licitatiei publice cu strigare va avea loc pe data de 01.10.2020, ora 12,00 la Sediul Primăriei comunei Dumbrăveni, Județul Suceava, Calea Națională, Nr. 1.789.  Documentatia de atribuire, caietul de sarcini precum si alte informatii suplimentare se pot obtine de la Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului si investitii din cadrul Primăriei comunei Dumbrăveni, judetul Suceava, Calea Națională, Nr. 1.789, telefon 0230.245048, fax 0230.529432, email primariadumbravenisv@yahoo.com. Documentaţia este pusă în format electronic în mod gratuit, la dispoziţia solicitantilor in urma unei cereri scrise depuse la sediul Primariei Comunei Dumbraveni.